Powłoki ogniochronne

Wykonujemy powłoki ogniochronne w systemach odporności ogniowej R15, R17, R20, R30, R60, R90 i R120.

Obejmuje to trzy warstwy powłok:

  • podkład,
  • warstwę puchnącą
  • i nawierzchniową.

Zabezpiecza się w ten sposób przed ogniem konstrukcje stalowe, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów.

System spełnia normę PN-EN 1363-1:2012

przed oddziaływaniem termicznych pożarów standardowych dla warunków czynników środowiskowych Z1, Z2, X, Y i zróżnicowanej kategorii korozyjności od C1 do C5 – I/M.

Elementy w oferowanym przez nas systemie zostały sklasyfikowane do klas odporności ogniowej PN-EN 13501-2+A1 od R-15 do R-120.